KLM Styrelse

Johan Semby
Ordförande

Tomas Seidal
Vice Ordförande

Jessika Pahlm
Sekreterare
Studentinspiratör

Valdemar Landgren
Internationell Sekreterare
Studentinspiratör

Vanda Orban
Ledamot
AT-/ST-inspiratör

Jovanna Dahlgren
Ledamot

Marc Schickel
Kassör

Vår målsättning är

§1a)   Att fortlöpande analysera

och påverka hälso- och sjukvården utifrån kristen människosyn och etik

 

§1b)   Att stimulera

den enskilde medlemmen att forma en kristen syn på sitt liv, sitt yrke och sina studier

 

§1c)   Att vara ett forum

Att såväl nationellt som lokalt erbjuda läkare och medicinstuderande ett forum för gemenskap och utbyte av erfarenheter

 

§1d)   Att utveckla och stödja

föreningar för kristna medicinstuderande

 

§1e)   Att sammarbeta internationellt

Att verka för att vidareutveckla samarbetet med de internationella föreningarna för kristna läkare och medicine studerande

 

§1f)   Att få fokus på utvecklingsländer

Att lära känna och stödja hälso- och sjukvården i utvecklingsländer, i synnerhet missionssjukvården.

 

 

Vår tro, vår grund

 - KLM bekänner sig till Bibeln som Guds ord.

 

 - KLM bekänner sig till den kristna tron så som den sammanfattas i den apostoliska trosbekännelsen.

 

 

 

KLM Medarbetare

Joakim Stierspetz
Studentsekreterare