ICMDA2014 Semby a t ICMDA2014 Semby b t ICMDA2014 Semby b1 t ICMDA2014 Semby b2 ICMDA2014 Semby b4 t ICMDA2014 Semby c ICMDA2014 Semby c3 ICMDA2014 Semby d t ICMDA2014 Semby e ICMDA2014 Semby f t ICMDA2014 Semby f2 t ICMDA2014 Semby f3 t ICMDA2014 Semby f4 t ICMDA2014 Semby f5 t ICMDA2014 Semby f7 t ICMDA2014 Semby f8 t ICMDA2014 Semby f9 t ICMDA2014 Semby g t ICMDA2014 Semby p ICMDA2014 Semby q ICMDA2014 Semby r ICMDA2014 Semby r1 t ICMDA2014 Semby r2 t ICMDA2014 Semby r3 t ICMDA2014 Semby z t ICMDA2014 Semby z1 t ICMDA2014 Semby z2 t ICMDA2014 Semby z3 t ICMDA2014 Semby z4 t ICMDA2014 Semby z5
DET VAR BRA!


19-26 juli samlades nästan 1000 kristna läkare, tandläkare, studenter som representerande 80 lände från världens alla hörn till en fantastisk gemenskap över alla nationsgränser och folkgrupper som tillsammans prisande och ärande vår Gud och skapare.

Sverige representerades av ett 20tal läkare och studenter. Under öppningsceremonins stora flaggparad bar KLMs ordförande tillsammans med en svensk läkarstudent den stora Svenska fanan upp på scen sjungandes "Du gamla, du fria". Under den internationella aftonen sjöngs "O store Gud" först på svenska och sedan var och en på sitt språk, till ära för alla de Svenska missionärer som gett sina liv i världens olika länder. Konferensen präglades av glädje och en sammanhörighet i Kristus.

Många aktuella teman togs upp i seminarier och föreläsningar som speglar dagens utmaningar för den kristne läkaren/tandläkaren i världens olika hörn. Undervisning skedde utifrån ledorden "Serve, Share, Shine" och behandlade teman som att få ihop vardagen/äktenskapet, att tjäna bland AIDS/HIV-patienter, eutanasi, att starta/leda nationella läkarorganisationer, den Helige Andes gåvor i vår profession, korruption inom vården, förföljelse av kristna och mycket mer.

Det har lagts upp bibelstudier och föreläsningar som hölls under studentdelen och huvudkongressen på ICMDAs youtube-channel.

Se de härliga bilderna från ICMDA 2014 World Congress på vår engelska hemsida.


 
ICMDA 2014 A1 ICMDA 2014 A2 ICMDA 2014 A3 ICMDA 2014 b8 ICMDA 2014 b9 ICMDA 2014 c2 ICMDA 2014 ca1 ICMDA 2014 ca2 ICMDA 2014 ca3 ICMDA 2014 ca4 ICMDA 2014 cb5 ICMDA 2014 cb6 ICMDA 2014 cb7 ICMDA 2014 cb8 ICMDA 2014 cb9 ICMDA 2014 cc ICMDA 2014 cc1 ICMDA 2014 cc3 ICMDA 2014 cc4 ICMDA 2014 cc6 ICMDA 2014 CD ICMDA 2014 CD1 ICMDA 2014 cd3 ICMDA 2014 cd4 ICMDA 2014 d1 ICMDA 2014 d2 ICMDA 2014 d3 ICMDA 2014 d4 ICMDA 2014 d5 ICMDA 2014 d6 ICMDA 2014 d7 ICMDA 2014 d8 ICMDA 2014 d9 ICMDA 2014 da1 ICMDA 2014 da2 ICMDA 2014 da3 ICMDA 2014 e ICMDA 2014 e2 ICMDA 2014 e3 ICMDA 2014 e4 ICMDA 2014 e5 ICMDA 2014 e6 ICMDA 2014 e7 ICMDA 2014 g ICMDA 2014 g1 ICMDA 2014 g2 ICMDA 2014 g3 ICMDA 2014 g4 ICMDA 2014 g5 ICMDA 2014 g6 ICMDA 2014 g7 ICMDA 2014 g8 (2) ICMDA 2014 ga2 ICMDA 2014 ga3 ICMDA 2014 ga3a ICMDA 2014 ga4 ICMDA 2014 ga5 ICMDA 2014 ga6 ICMDA 2014 ga7 ICMDA 2014 ga8 ICMDA 2014 ga9 ICMDA 2014 gb ICMDA 2014 gb1 ICMDA 2014 gb2 ICMDA 2014 gb3 ICMDA 2014 gb4 ICMDA 2014 gb5 ICMDA 2014 gb6 ICMDA 2014 gb6a ICMDA 2014 gb7 ICMDA 2014 gb8 ICMDA 2014 h ICMDA 2014 h1 ICMDA 2014 h2 ICMDA 2014 h3 ICMDA 2014 h4 ICMDA 2014 International a2 ICMDA 2014 International a3 ICMDA 2014 International a4 ICMDA 2014 International a5 ICMDA 2014 International a7 ICMDA 2014 International a8 ICMDA 2014 International a9 ICMDA 2014 International b1 ICMDA 2014 International b2 ICMDA 2014 International b3 ICMDA 2014 International b4 ICMDA 2014 International b5 ICMDA 2014 International b7 ICMDA 2014 j ICMDA 2014 j1 ICMDA 2014 j2 ICMDA 2014 j3 ICMDA 2014 j4 ICMDA 2014 j5 ICMDA 2014 k ICMDA 2014 k1 ICMDA 2014 k2 ICMDA 2014 k3 ICMDA 2014 k4 ICMDA 2014 k5 ICMDA 2014 k6 ICMDA 2014 k7 ICMDA 2014 k8 ICMDA 2014 k9 ICMDA 2014 ka ICMDA 2014 ka1 ICMDA 2014 l ICMDA 2014 l1 ICMDA 2014 l2 ICMDA 2014 l4 ICMDA 2014 l5 ICMDA 2014 m ICMDA 2014 m1 ICMDA 2014 m2 ICMDA 2014 m3 ICMDA 2014 m4 ICMDA 2014 n ICMDA 2014 n1 ICMDA 2014 n2 ICMDA 2014 n3 ICMDA 2014 n4 ICMDA 2014 n5 ICMDA 2014 n6 ICMDA 2014 o ICMDA 2014 o1 ICMDA 2014 o2 ICMDA 2014 o3 ICMDA 2014 o4 ICMDA 2014 o5 ICMDA 2014 o6 ICMDA 2014 o7 ICMDA 2014 o8 ICMDA 2014 o9 ICMDA 2014 p ICMDA 2014 p1 ICMDA 2014 p2 ICMDA 2014 p3 ICMDA 2014 p4